Головна

Назва видання: Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування

Про видання: «Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування» – це електронний  рецензований науково-практичний журнал з права, публічного управління та адміністрування, що був заснований у 2021 році НАУКОВО-ОСВІТНІМ ІННОВАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. м. Чернігів, Україна.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та практичних питань права, публічного управління та адміністрування. Журнал спрямований на популяризацію новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України, публічного управління та адміністрування.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

Засновник та видавець: НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. м. Чернігів, Україна. (Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, серія ДК номер 7528, від 03.12.2021 р.). Адреса та контакти видавця.

ISSN (Online): 2786-5746

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Планова дата виходу номерів журналу у 2022 році:

№ 3 - Матеріали приймаються до 18.07.2022 року, розміщення номеру на сайті 01.08.2022 року.

№ 4 - Матеріали приймаються до 31.08.2022 року, розміщення номеру на сайті 01.10.2022 року.

№ 5 - Матеріали приймаються до 31.10.2022 року, розміщення номеру на сайті 01.12.2022 року.

№ 6 - Матеріали приймаються до 31.12.2022 року, розміщення номеру на сайті 01.02.2023 року.

Фахова реєстрація (категорія ««Б»): Наказ МОН України від 06_06_2022 року № 530 (Додаток 2)

Галузь науки: Право

Спеціальності: 081 – Право; 

Галузь науки: Публічне управління та адміністрування

Спеціальності: 281 –  Публічне управління та адміністрування 

Журнал включено до наукометричних та реферативних баз даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, Crossref, Open Ukrainian Citation Index

Мова публікацій: до розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.