Головна

Назва видання: Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління

Про видання: Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління – це електронний науково-практичний журнал з економічних наук, що був заснований у 2021 році НАУКОВО-ОСВІТНІМ ІННОВАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. м. Чернігів, Україна.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації економічних процесів та явищ країни. У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

Засновник та видавець: НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. м. Чернігів, Україна. (Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, серія ДК номер 7528, від 03.12.2021 р.). Адреса та контакти видавця.

ISSN (Online): 2786-5738

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Планова дата виходу номерів журналу у 2022 році:

№ 3 - Матеріали приймаються до 30.06.2022 року, розміщення номеру на сайті 01.08.2022 року.

№ 4 - Матеріали приймаються до 31.08.2022 року, розміщення номеру на сайті 01.10.2022 року.

№ 5 - Матеріали приймаються до 31.10.2022 року, розміщення номеру на сайті 01.12.2022 року.

№ 6 - Матеріали приймаються до 31.12.2022 року, розміщення номеру на сайті 01.02.2023 року.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 06_06_2022 року № 530 (Додаток 2)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування;  072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм.

Журнал включено до наукометричних та реферативних баз даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, Crossref, Open Ukrainian Citation Index.

Мова публікацій: до розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.