2021: Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект : кол. моногр. / за заг. ред. Пушкарьової Т.О. Kиїв : ТОВ НВП «Росток А. В.Т.», 2021. 124 с.

					##issue.viewIssueIdentification##

Педагогічне проєктування в сучасній освіті: дидактичний і виховний аспект : кол.
моногр. / за заг ред. Пушкарьової Т.О. Kиїв : ТОВ НВП «Росток А. В.Т.», 2021. 124 с.
ISBN 978-617-512-284-6
У колективній монографії узагальнено сучасні тенденції педагогічного проєкту-
вання.
Аналізуються дидактичний та виховний аспекти педагогічного проєктування у
професійній освіті, вищій освіті, розглянуто проблеми управління педагогічним
проєктуванням.
Монографія призначена для широкого кола наукових працівників, викладачів
та студентів закладів вищої освіти, керівників освітніх установ та організацій,
представників органів державної влади, усіх зацікавлених розвитком педагогіч-
ного проєктування.
© «Академія інноваційного розвитку освіти», 2021
© «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2021
© Автори, текст, 2021

Опубліковано: 2021-11-21

Розділ монографії