2021: Техніко-технологічний вимір сучасних трансформацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 11 листопада 2021 року). Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м.Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”. 2021. 33 с.

					##issue.viewIssueIdentification##

Техніко-технологічний вимір сучасних трансформацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 11 листопада 2021 року). Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м.Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А.В.Т.”. 2021. 33 с.
ISBN 978-617-512-287-7
У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Техніко-технологічний вимір сучасних трансформацій».
Наукове видання призначене для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей, а також для широкого кола читачів.
У підготовці конференції брали участь: ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», м. Чернігів.
За сприяння: Освітня технологія «Росток (м. Суми).
Партнером конференції є Консалтингове агентство «Приват Консалт» (м. Чернівці).
Матеріали подаються в редакції авторів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори.
ISBN 978-617-512-287-7
© «Науково-освітній інноваційний центр
суспільних трансформацій», 2021
© Автори, текст, 2021

Опубліковано: 2021-12-09

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ