2022: Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду. Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10 червня 2022 року). Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. с. 375.

					##issue.viewIssueIdentification##

Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду. Збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10 червня 2022 року). Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. 375 с.

У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду».

До збірника увійшли матеріали за такими напрямами: архітектура та мистецтвознавство, військові науки, державне управління / публічне управління та адміністрування; економічні науки, історичні науки, медичні науки, педагогічні науки, політичні науки, психологічні науки, сільськогосподарські науки, соціальні комунікації, технічні науки, фізико-математичні науки, фізичне виховання та спорт, філологічні науки, філософські науки, юридичні науки.

Матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції представлені окремими авторами з України. Наукове видання призначене для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей, а також для широкого кола читачів.

Матеріали подаються в редакції авторів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори.

Опубліковано: 2022-07-01