2021: Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29 жовтня 2021 року)

					##issue.viewIssueIdentification##

Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29 жовтня 2021 року). Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м.Чернігів. Суми: ТОВ НВП “Росток А. В.Т.”. 2021. 96 с.

ISBN 978-617-512-285-3
У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій».
До збірнику увійшли матеріали секцій: державне управління / публічне управління та адміністрування; економіка та управління; медицина, фармація та ветеринарія; право; соціальні комунікації; соціологія та психологія; фізичне виховання і спорт; філологія; філософія та культурологія.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції представлені окремими авторами з України.
Наукове видання призначене для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей, а також для широкого кола читачів.
У підготовці конференції брали участь: Громадська організація «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій» (м. Чернігів) за сприяння: Освітня технологія «Росток (м. Суми). Партнером конференції є Консалтингове агентство «Приват Консалт» (м. Чернівці).

Матеріали подаються в редакції авторів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори.
ISBN 978-617-512-285-3
© «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2021
© Автори, текст, 2021

Опубліковано: 2021-11-25

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦІЯ ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ